آرشیو روزانه : ۱۱ آذر ، ۱۴۰۲

تهدیدزدایی حداکثری، از ارکان بسیج است
2 ماه قبل

تهدیدزدایی حداکثری، از ارکان بسیج است

شهید مدرس یک بسیجی مثال‌زدنی است که در برابر تهدید و تطمیع ایستاد و میرزا کوچک‌خان هم یک بسیجی بود و با تفکر بسیجی عمل کرد.