چهارشنبه, 14 خرداد 1399

آخرین اخبارصوت و تصویر

اطعام غدیر

شاه مردان است علی

علی ولی الله

علی منی و انا من علی

تصویر پس زمینه غدیر

تصویر پس زمینه غدیر

تصویر پس زمینه غدیر

علی مع الحق و الحق مع العلی

تصویر پس زمینه غدیر

ناد علیا مظهر العجائب

تصویر پس زمینه غدیر

تصویر پس زمینه غدیر